| หน้าหลัก | webboard
| วัตถุประสงค์ | เกี่ยวกับเรา | คณะกรรมการ | ส่วนงาน | ภาพกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ | สถานที่ตั้ง
  สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร ยินดีต้อนรับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาใช้บริการ
 

*พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการ*

 

เมนูหลัก

  ข้อบังคับ
  การสมัครสมาชิก
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก
  เงินกู้สามัญ
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  ระเบียบและประกาศ
  ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  ชุมนุมสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
  สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
  สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำกัด
  สอ.พนักงานการบินไทย จำกัด
  สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย
  สอ.พนักงานบริษัทท่าอากาศยานฯ
  สอ.พระจอมเกล้าฯ
  สอ.ครูปทุมธานี
  สอ.สภากาชาดไทย จำกัด
  ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
   สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
 
ข่าว สอ.สส.ทหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ สอ.สส.ทหาร

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่32

ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 ครั้งที่5 ครั้งที่6
ครั้งที่7 ครั้งที่8 ครั้งที่9 ครั้งที่10 ครั้งที่11 ครั้งที่12

 

ประกาศการสนับสนุนงบประมาณให้กับทีมนักกีฬา สส.ทหาร

คลิกดูรายละเอียด....

ประกาศ ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/57 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่รับ-ฝากเงินสหกรณ์ คลิกดูรายละเอียด

คลิกเพื่อดูระเบียบแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 30 ก.ย.56ฯ

คลิกดูหลักเกณฑ์ คลิกดูตัวอย่างสัญและหนังสือยินยอม คลิกดุคำขอกู้พิเศษ

 

ระเบียบเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2555

คลิกดูระเบียบแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 30 ก.ย.56

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นเจ้าหน้าที่รับฝากเงินสหกรณ์ ด่วน

คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ทำประกันภัยผู้ค้ำประกันที่ต้องโอนไปทำกับบริษัทใหม่ คลิกดูรายชื่อ สามารถใช้ Ctrl H และค้นหาชื่อตนเองได้

 

 

ทะเบียนสมาชิกฌาปนกิจ สสอท.ฯ (กองที่1) ณ สิ้นปี 2556 ออกแล้ว คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

ทะเบียนสมาชิกฌาปนกิจ สส.ชสอ.ฯ (กองที่ 2) ณ สิ้นปี 2556 ออกแล้ว คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

ท่านสมาชิกที่มีรายชื่อติดต่อขอรับบัตรสมาชิกได้ที่ สหกรณ์ฯตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ

 

ตารางอัตราเบี้ยประกันชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสวัสดิการ สอ.สส.ทหาร
สวัสดิการที่สมาชิก สอ.สส.ทหาร พึงได้!!!!!  

2. สิทธิตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ****ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2552****

 

 

ข่าวประกาศ สอ.สส.ทหาร
สหกรณ์เปิดรับเรื่องกู้เงินประเภทสามัญทุกวันทึ่ 5-20 ของทุกเดือน
download คำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน,คำขอกู้เงินสามัญ
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สอ.สส.ทหาร
 
 
 
 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด
183 / 81ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์ 021971289 โทรทหาร 5011688